by on December 3, 2022
If your kitchen area faucet spout is usually loose, you may well need to fasten the nuts on it. An Allen wrench can help you obtain this. To use this wrench, collection it to the particular size of the faucet's nut and after that twist it clockwise. Be careful plus stop if you cannot twist further. A person don't want in order to overtighten the nut, as it will just loosen the sink more. Find the anchoring screws  First, get the many of the holding the handle. These are usually hidden behi...
11 views 0 likes
by on November 17, 2022
Hvis du har en piedestal https://nivito.dk vask, undrer du dig måske over, hvordan du fjerner fælden og erstatter den. Denne artikel vil forklare, hvordan man renser fedtudskilleren. Før du forsøger at fjerne fælden, skal du fjerne monteringsskruerne og kluden. Brug om nødvendigt et håndbor til at stramme monteringsskruerne. Husk at være forsigtig, når du arbejder med vask afløbsrør og VVS, for situationen kan blive meget værre, end den er værd. Løsn møtrikken For at fjerne P-fælden skal d...
8 views 0 likes